Kadra


Organ prowadzący:
mgr Jolanta Tylman
mgr Jakub Tylman

Dyrekcja:
dyrektor szkoły mgr Beata Ściana
wicedyrektor szkoły mgr Katarzyna Porolniczak

Kadra pedagogiczna:
mgr Magdalena Stefaniak- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Angelika Jankowiak- nauczyciel muzyki (długotrwała nieobecność usprawiedliwiona)
mgr Agnieszka Ratajczak- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej/bibliotekarz
mgr Karolina Okoniewska- nauczyciel specjalista
mgr Ewelina Zielińska-Nawrat- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Katarzyna Kaźmierczak- nauczyciel języka angielskiego
Joanna Broniarz- nauczyciel języka angielskiego
mgr Magdalena Olszewska- nauczyciel języka niemieckiego
Piotr Duszyński- nauczyciel języka polskiego
mgr Arkadiusz Kamiński- nauczyciel informatyki/nauczyciel techniki
mgr Katarzyna Porolniczak- nauczyciel matematyki, chemii
mgr Małgorzata Gintrowicz- nauczyciel historii/nauczyciel wos/nauczyciel wdż
mgr Wiesława Pawłowska- nauczyciel przyrody/biologii
mgr Magdalena Płociennik- nauczyciel geografii
mgr Maciej Frąckowiak- nauczyciel fizyki/informatyki
mgr Beata Ściana- nauczyciel plastyki
mgr Tomasz Mazurkiewicz- nauczyciel muzyki
Marta Lewandowicz- nauczyciel wychowania fizycznego 
s. mgr Damiana Rozalia Cykulska- nauczyciel religii
mgr Donata Płończak- nauczyciel religii
mgr Karolina Szulc-Mizera- nauczyciel świetlicy 

Specjaliści:
mgr Klaudia Kierzek- logopeda 
mgr Dominika Leśniczak- psycholog 
Elżbieta Kossmann- higienistka szkolna

Pracownicy administracji:
mgr Natalia Dudziak- sekretarz,(długotrwała nieobecność usprawiedliwiona) 
mgr Magdalena Olszewska- sekretarz
mgr Iwona Czarnecka- specjalista ds. kadr, płac, księgowości i windykacji 

Pracownicy obsługi:
Agnieszka Młodzieniak
Danuta Rozmysłowska
Waldemar Łoś