Kadra


Organ prowadzący:
mgr Jolanta Tylman
Jakub Tylman

Dyrekcja:
mgr Beata Ściana - dyrektor

Kadra pedagogiczna:
mgr Anna Kaczmarek - Pietrzak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Magdalena Stefaniak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (długotrwała nieobecność usprawiedliwiona)
mgr Ewelina Zielińska-Nawrat - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Małgorzata Gintrowicz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej/nauczyciel historii (długotrwała nieobecność usprawiedliwiona)
s. mgr Damiana Rozalia Cykulska - nauczyciel religii
mgr Donata Płończak - nauczyciel religii
Piotr Duszyński - nauczyciel języka polskiego
mgr Katarzyna Porolniczak - nauczyciel matematyki
mgr Wiesława Pawłowska - nauczyciel przyrody
mgr Katarzyna Karczyńska - nauczyciel plastyki
mgr Arkadiusz Kamiński - nauczyciel informatyki/nauczyciel techniki
Marta Lewandowicz - nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Dorota Cieślak - nauczyciel języka angielskiego
mgr Katarzyna Kaźmierczak - nauczyciel języka angielskiego
mgr Aleksandra Cieślak - nauczyciel języka angielskiego
mgr Angelika Jankowiak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej/muzyki (długotrwała nieobecność usprawiedliwiona)
mgr Agnieszka Ratajczak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej/bibliotekarz
mgr Anna Wyzuj - nauczyciel historii
mgr Leszek Wawrzynowicz – nauczyciel muzyki
mgr Lidia Potocka – nauczyciel wdż
mgr Karolina Szulc-Mizera – nauczyciel świetlicy

Specjaliści:
mgr Justyna Mikołajczak - logopeda
mgr Kamila Nowak - Płygawko - psycholog
mgr Aurelia Binkowska - pedagog

Pracownicy administracji:
mgr Natalia Dudziak - sekretarz
mgr Iwona Czarnecka - specjalista ds. kadr, płac, księgowości i windykacji

Pracownicy obsługi:
Agnieszka Młodzieniak
Danuta Rozmysłowska
Waldemar Łoś