Rekrutacja


REKRUTACJA DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zapraszamy szanownych rodziców do zapoznania się z informatorem dotyczącym rekrutacji 2019/2020
Kliknij aby pobrać dokument (.pdf)
INFORMACJE DOT. NABORU NA ROK SZKOLNY 2017/2018 DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Na stronie www.nabor.srem.pl znajdą Państwo informacje nt. rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

Lista kandydatów
Informujemy, że lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2015/2016 została wywieszona na tablicy informacji w szkole.

WAŻNE!
W terminie od 15 do 22 kwietnia 2015 r. rodzice / opiekunowie prawni kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły, poprzez złożenie podpisu na liście kwalifikacyjnej w sekretariacie szkoły.

Informacja dla rodziców:
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE ŚREM NA ROK SZKOLNY 2015/2016
( kliknij aby pobrać .pdf )


DYREKCJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚREMIE
IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU

informuje, że rekrutacja do KLASY I odbywać się będzie
od 02 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r.

Rekrutacja prowadzona będzie przy użyciu elektronicznego naboru dostępnego
od marca br. ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Śremie - srem.pl