wieloletnia tradycja

innowacyjne rozwiązania

przyjazna atmosfera


Kadra

Organ prowadzący: Kreatywna Edukacja Sp. z o.o.

Dyrekcja:
Katarzyna Kaźmierczak - Dyrektor
Alina Dorsz - zastępca dyrektora

Nauczyciele:
Hanna Borowczyk - język niemiecki
Alina Dorsz - język polski
Piotr Duszyński - język polski, wychowawca klasy 8
Iwona Grabarkiewicz - geografia
Katarzyna Kaźmierczak - język angielski, wychowawca klasy 7
Dominika Leśniczak - psycholog
Magdalena Ławniczak - logopeda
Alicja Michalska - język angielski, wychowawca klasy 5
Emil Nowak - chemia
Alina Niemier - biologia
Donata Płończak - religia, doradztwo zawodowe
Agnieszka Ratajczak - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 2
Dorota Ratajczak - historia, wos, wychowawca klasy 6
Roman Rożek - fizyka, informatyka EDB
Agnieszka Sobczak- Gąsiorowska - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 1
Karolina Szulc- Mizera - edukacja wczesnoszkolna, pedagog
Andrzejak Anna - bibliotekarz
Bittner Teresa język polski
Feliczak Małgorzata - wychowawca klasy 3, świetlica
Graczyk Małgorzata - historia, nauczyciel wspomagający
Kapitaniak Agnieszka - rewalidacja
Michalska Joanna - język hiszpański
Przybylska - Sawicka Sylwia - plastyka, technika
Staśkiewicz Katarzyna - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 4
Szurygajło Katarzyna - matematyka
Wyrzykiewicz Lidia - matematyka
Krzysztof Karczyński - język angielski
Joanna Michalska - język angielski, język hiszpański
Marcin Jędroszkowiak - matematyka
Daria Błoszyk - nauczyciel wspomagający
Wiktoria Dawidek - muzyka
Natalia Jakubowska - przyroda
Jakub Tylman - zajęcia rozwijające zainteresowania, przedmioty artystyczne 

Nauczyciele oddziałów przygotowawczych:
Ekaterina Kliks
Elżbieta Mrug
Jakub Tylman 
Julia Majchrzak

Pracownicy administracji:
Patrycja Ratajczak - sekretarz
Paulina Celińska - specjalista ds. kadr, płac, księgowości i windykacji

Pracownicy obsługi:
Agnieszka Młodzieniak
Kazimierz Ratajczak
Kamila Idczak


Akcje & Innowacje

Warto wiedzieć...

Order Uśmiechu to międzynarodowe odznaczenie nadawane za działania przynoszące dzieciom radość.

Kawalerami Orderu Uśmiechu są współczesne autorytety, m.in.: hierarchowie kościelni, arystokraci i politycy, aktorzy i reżyserzy, działacze społeczni i wybitni pedagodzy, dziennikarze, piosenkarze, pisarze, lekarze, sportowcy.

Najmłodszym Kawalerem Orderu Uśmiechu został w 1994 roku 23-letni wówczas Marek Michalak; najstarszą odznaczoną osobą była zaś 97-letnia (w 2007 roku) Irena Sendlerowa (zm. 2008).

Publiczna Szkoła Podstawowa w Śremie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu jest pierwszą szkołą podstawową zlokalizowaną w starej części naszego miasta. Panująca u nas miła, rodzinna atmosfera sprawia, że każdy czuje się tu bezpiecznie.