wieloletnia tradycja

innowacyjne rozwiązania

przyjazna atmosfera


Dla rodzica

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Szanowni Państwo!

W najbliższy czwartek 10.09.2020 r. o godz. 18.00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Serdecznie zapraszamy w imieniu wychowawców poszczególnych klas.
Dziennik

link do dziennika elektornicznego szkoły VULCAN
Dostęp do dziennika - instrukcja

Instrukcja uzyskania dostępu do dziennika
1. Podaj swojego maila wychowawcy
2. Wejdz na strone: https://uonetplus.vulcan.net.pl/srem/
3. Wybierz opcję załóż konto
4. Postępuj zgodnie z instrukcją pojawiającą się na stronie www
5. Na konto mailowe powinien przyjść link aktywacyjny do konta rodzica
6. Zaloguj się na stronie: https://uonetplus.vulcan.net.pl/srem/
Aby uzyskać dostęp mobilny
1. Uzyskaj dostęp do dziennika
2. Wejdź Dziennik -> Rodzic -> - Dostęp mobilny
3. Zainstaluj na tablecie lub telefonie aplikację
4. Zarejestruj urządzenie
Procedury funkcjonowania szkoły w okresie epidemii

Zapraszamy do zapoznania się z procedurami obowiązującymi na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie w okresie epidemii

Procedury KOU 2020 / COVID
Dokumenty

Zwrot książek i podręczników do biblioteki

Pakiet informacji przed egzaminem ósmoklasisty

Procedura przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

Procedury bezpieczeństwa

Pakiet dokumentów 15 maj 2020

Deklaracja dostępności

Rekrutacja 2020/2021

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Śremie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obowiązujący w naszej szkole

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej w Śremie im. Kawalerów Orderu UśmiechuAkcje & Innowacje

Warto wiedzieć...

Order Uśmiechu to międzynarodowe odznaczenie nadawane za działania przynoszące dzieciom radość.

Kawalerami Orderu Uśmiechu są współczesne autorytety, m.in.: hierarchowie kościelni, arystokraci i politycy, aktorzy i reżyserzy, działacze społeczni i wybitni pedagodzy, dziennikarze, piosenkarze, pisarze, lekarze, sportowcy.

Najmłodszym Kawalerem Orderu Uśmiechu został w 1994 roku 23-letni wówczas Marek Michalak; najstarszą odznaczoną osobą była zaś 97-letnia (w 2007 roku) Irena Sendlerowa (zm. 2008).

Publiczna Szkoła Podstawowa w Śremie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu jest pierwszą szkołą podstawową zlokalizowaną w starej części naszego miasta. Panująca u nas miła, rodzinna atmosfera sprawia, że każdy czuje się tu bezpiecznie.